ŠTĚPÁN MUSIL

 Můj příběh...

Za posledních 20 let jsem měl díky konzultacím i osobnímu setkávání možnost mluvit se stovkami firem a podnikatelů o tom, co řeší ve svém podnikání za obtíže a překážky.

Ačkoliv téměř každý považuje své podnikání za unikátní a odlišné od jiných na trhu, oblasti, kde se vyskytují komplikace, se shodují.

Opakují se témata „Kde sehnat zákazníka bez nutnosti jej neustále nahánět“ a „Jak zvýšit opakované objednávky a udržet si stávající zákazníky“. Tyto otázky jsem si i já pokládal velmi často.

2001 – 2014

Naprostou většinu svého pracovního života jsem působil jako obchodní zástupce a pracoval klasickým stylem. Hledal jsem na internetu nebo i při cestě po regionu potenciální zákazníky, těm volal, nabízel, prodával, vnucoval se.

Někdy jsem měl počáteční databázi od svého předchůdce, jindy jsem začínal s nula zákazníky. Pracoval jsem jak pro firmy zavedené na trhu, tak začínající. Vyzkoušel jsem si prodej domácích spotřebičů, léčiv a potravinových doplňků, kuchyňských potřeb, cukrovinek přímo z auta i nabídku vzdělávání a dotací.

Vždy jsem patřil mezi nejlepší obchodníky v týmu, zároveň jsem ale díky tomu získal jistou slepotu vůči novým možnostem. Stávající systém dokázal zajistit zakázky a já neměl důvod, chuť ani čas zkoušet jiné možnosti. Tak jsem si to alespoň říkal. Dnes si mohu říct, že jsem byl příliš pohodlný a hloupý.

Milník 2012

Změna mého pohledu na podnikání i osobní rozvoj začala v okamžiku, kdy jsme na jedné poradě firmy řešili slabou reakci zákazníků na zaslané emaily. I přesto, že jsem klientům předem volal, než jim něco poslal, jejich odpovědi byly minimální. Jeden z kolegů nadhodil, že na internetu zaregistroval jméno David Kirš, který tvrdí, že emaily jsou velmi efektivním kanálem prodeje. Zaujalo mě to, a i když jsem tomu příliš nevěřil, rozhodl jsem si to prověřit.

Přihlásil jsem se do online programu Email Academy a procházel si postupně jednotlivé kroky, zároveň naučené rovnou zaváděl dle možností do praxe. Zjistil jsem, že komunikovat a hledat klienty lze i jinak než stávajícím způsobem. Na firemní web jsem nastavil formulář - připravil magnet. Začal jsem pravidelně komunikovat s klienty emailem a připomínat se i těm, co si hned nekoupili. Výsledkem bylo zvýšení počtu klientů, kteří se ozývali sami. Danou problematiku jsem proto začal studovat podrobněji.

Zúčastnil jsem se živého semináře Milionové impérium a přihlásil se do dalších online kurzů nejen od Davida Kirše, ale i od dalších odborníků na online marketing. Uvědomil jsem si, že jsem několik let prospal v nevědomosti a téma online marketingu mě začalo obrovsky bavit.

Při práci jsem začal studovat na soukromé vysoké škole Newton College v Brně obor Mediální management (titul Bc. jsem získal v červnu 2016) a následně na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně obor Marketingová komunikace, kterou jsem také úspěšně zakončil titulem Mgr.

2014 – 2021

Moje touha věnovat se více tvorbě a aplikaci marketingových strategií se ještě více naplnila na podzim roku 2014, kdy jsem dostal příležitost řídit po obchodní a marketingové stránce Anabix CRM (jeden z online programů původní Platformy Firmy 2.0).

Ve firmě působím dodnes a pod mým vedením pomáháme českým a slovenským firmám s nastavením CRM systému podle oboru jejich podnikání. Za dobu své působnosti ve firmě se mi povedlo dosáhnout cíle, kdy přes 90 % všech zákazníků Anabix CRM aktivně systém používá a každoročně prodlužuje své licence.

V roce 2015 jsem se stal také oficiálním partnerem firmy SmartSelling a.s. a v letní Email Academy a v dalším programu Prodej svůj talent vedl desítky podnikatelů a firem skrz jednotlivé kroky těchto vzdělávacích programů. Ze žáka, jsem se stal učitelem, který se dál učí. 🙂

Od roku 2017 jsem členem podnikatelského klubu Smart Network, což mi umožňuje se setkávat s celou řadou dalších podnikatelů, vzájemně se inspirovat a spolupracovat. Podílím se také aktivně na marketingu klubu a moderuji živé akce v Brně.

Pravidelně vystupuji na veletrzích a konferencích s přednáškami na téma segmentace zákazníků, tvorba komunikačních map a automatizace procesů. Tyto témata jsem zpracovával již v rámci studia na vysokých školách a uplatňuji je při práci pro Anabix CRM i další klienty. Informace, které považuji za důležité, výsledky průzkumů i ukázku reálné segmentace jsem shrnul do mé diplomové práce s názvem „Využití segmentace a internetového marketingu při komunikaci se stávajícími klienty firem“.

Co ode mě můžete očekávat

Každý z nás má své silné i slabé stránky a je rozhodně užitečné o nich vědět. K uvědomění si toho, co nám jde a co můžeme přenechat jiným, dobře slouží typologie. Zmínil bych dvě, které mi hodně pomohly.

Podle Dynamiky Bohatství jsem profil Tvůrce (podrobněji se podívat, co to u mě znamená, můžete pod odkazem) ve stručnosti jsem ten, který přichází s novými myšlenkami a dokáže se podívat na věci s nadhledem.

Více do hloubky jde Socionika, která mě označila typem Jack London, jehož hlavní silné stránky jsou: Pracovní logika - dobře chápu možnosti nových projektů, vím, jak zlepšit práci, aby přinesla požadovaný výsledek + Intuice času - nebojím se riskovat, věřím ve svou intuici, orientuji se v organizačních strukturách.

Tyto předpoklady se mi hodí při plánování a řízení projektů, na kterých se podílím i při online a osobních konzultacích a vítají je také moji klienti. Za základ považuji vždy správné nastavení marketingové strategie se zacílení na toho správného cílového zákazníka, vytvoření a používání komunikačních map a ideálně vše mít zautomatizováno přes chytré online systémy. Mám radost, když mohu předávat své zkušenosti ostatním a vidět jejich procitnutí a vděčnost, je to pro mě úžasný pocit.

Pojďme se i spolu podívat na vaše podnikání. Rád pomohu i vám!

„Zúčastnila jsem se Štěpánova edukačního programu na téma Segmentace zákazníků a využití komunikačních kanálů s pomocí komunikační mapy. Musím říct, že návody, které nám Štěpán ukázal, mě hodně pomohly přesně určit svého ideálního zákazníka, a taky pochopit, jak s pomoci komunikační mapy efektivně využít komunikační kanály. Je velkou pravdou, že ne každý je naším ideálním zákazníkem, ne vždycky si toho zákazníka umíme určit a ne vždycky umíme automaticky efektivně využívat dostupné komunikační kanály. Štěpánův vzdělávací program je velmi srozumitelný a návody "jak na to" jsou uchopitelné do praxe.“
Sylva Zouharová