Neprodávejte všechno všem

Nesnažte se prodávat všechno, co máte, všem, u kterých je jen trochu šance, že si od vás koupí.

 

Zájemci mají konkrétní potřeby, touhy i problémy, které chtějí vyřešit a pokud nenajdou jasnou výhodu, odchází, protože neví, co pro ně opravdu máte

Poradím vám, jak vybrat ideální cílovou skupinu zákazníků, která bude zajímavá pro vaše podnikání. Pomůžu vám pochopit kroky, které je třeba udělat, pokud chcete mít klienty, kteří chápou hodnotu vašich produktů/služeb a rádi od vás nakupují. V případech, kdy máte více různých produktů či služeb spolu odhalíme, na který prvek podnikání je dobré se prioritně zaměřit.

 Co je SEGMENTACE ?

 

Rozdělení zákazníků do určitých skupin podle společných znaků

Proč je důležitá segmentace zákazníků?

- Klienti budou vědět, že je produkt/služba pro ně vhodná

- Zájemci začnou sami poptávat informace a stávající klienti si říkat o opakované nákupy

- Je levnější vybrat si konkrétní skupinu zákazníků a na tu se zaměřit

Co potřebuji k dobré segmentaci zákazníků?

- znát svého ideálního klienta (jeho obavy, přání, preference)

- rozlišovat skutečnou hodnotu mých služeb/produktů

- vybrat vhodný obsah a způsob komunikace

Jaké jsou používané přístupy k segmentaci zákazníků?

- Intuitivní přístup (Zkušenost – Intuice –Pokus/omyl)

- Deduktivní přístup (Sledování obchodních partnerů, konkurence, firem v podobných oborech)

- Induktivní přístup (Shromáždění dat – hledání odlišností a společných znaků)

"V rámci konzultací se zaměřuji na podnikatele a malé firmy a ty si většinou nemohou dovolit vysoké náklady na plošné a masivní reklamy. Proto společně hledáme cesty nízkonákladové propagace, která může být úspěšná jedině, když je cíleně zaměřená na určitý typ klientů.

Během rozhovorů se zástupců firem z různých oborů narážím zpravidla na dva základní problémy. Jsou to: „Jak lépe oslovit stávající klienty, aby více nakupovali“ a „Kde najít další zákazníky pro své produkty/služby“. K odpovědím na tyto otázky dobře poslouží právě segmentace zákazníků."

Zajímá vás konkrétní příklad segmentace zákazníků?

Inspirovat se můžete u Anabix CRM.
Cílem segmentace bylo zajištění prodlužování licencí u stávajících zákazníků a správné oslovení nových ideálních klientů.

Podívejte se na záznam přednášky z veletrhu Marketing Mix v Brně s názvem
"Využití segmentace při komunikaci se zákazníky"