Komunikační mapy

Základem úspěšného prodeje je komunikace a přehled o ní.

 

Potřebujete vědět,
kdo, kdy a o čem s klientem mluvil a jaké postupné kroky je třeba udělat.

 Co je KOMUNIKAČNÍ MAPA ?

Komunikační mapa je popsání postupu, jak probíhá komunikace vedoucí k dosažení určitých cílů a potřebujeme ji proto, abychom věděli, co musíme udělat k dosažení těchto cílů

Proč je důležité si vytvářet komunikační mapy?

- K udržení přehledu o komunikaci

- Popsání jasně definovaného postupu

- Kvůli souladu v týmu

- Pro naši zapomnětlivost

Z čeho se skládá komunikační mapa?

- Fáze vedoucí ke splnění cíle

- Milníky, které oddělují fáze

- Úkoly vedoucí k milníkům

Jaké mohou být druhy komunikačních map?

- Akviziční (získávání nových klientů)

- Realizační (řízení zakázky, projektu)

- Retenční (pravidelná zákaznická péče)

"Pomohu vám uvědomit si jednotlivé fáze obchodního procesu, milníky, které tyto fáze od sebe oddělují a přesouvají styl komunikace do jiné fáze a dílčí úkoly, které vedou k dosažení těchto milníků.

Společně vybereme ideální cestu zákazníka v rámci akvizice nových klientů, realizaci zakázek i následné zákaznické péče. Vytvoříme reálnou komunikační mapu, která vám poslouží například k vytvoření či optimalizaci webu, nastavení marketingové a komunikační strategie či automatizaci v CRM systému."

Ukázky komunikačních map

Akviziční

získávání nových klientů

Realizační

řízení zakázky, projektu

Retenční

pravidelná zákaznická péče

Zajímá vás praktické využití komunikační mapy? 

Přehlednou komunikační mapu využijete také pro nastavení automatizace v CRM. Dnes si již nemusíte vše pamatovat a ručně zadávat, využívejte komunikační mapy a automatizaci procesů.

Podívejte se na záznam přednášky z veletrhu Marketing Mix v Brně s názvem
"Praktické využití komunikační mapy při nastavení procesů v CRM"