Základem úspěšného prodeje i udržení stávajících zákazníků je komunikace a přehled o ní. Potřebujete vědět, kdo, kdy a o čem s klientem mluvil a jaké postupné kroky je třeba udělat od prvotního oslovení potenciálního zájemce až po opakované prodeje.

Dnes si již nemusíte vše pamatovat a ručně zadávat. Využívejte komunikační mapy a automatizaci. Určete si jednotlivé fáze obchodního procesu, důležité milníky a dílčí úkoly a vše zpracujte do přehledné komunikační mapy, kterou využijete například pro nastavení automatizace v CRM.

Pomohu Vám uvědomit si jednotlivé fáze obchodního procesu, milníky, které tyto fáze od sebe oddělují a přesouvají styl komunikace do jiné fáze a dílčí úkoly, které vedou k dosažení těchto milníků.

Společně vybereme ideální cestu zákazníka v rámci akvizice nových klientů, realizaci zakázek i následné zákaznické péče. Díky nástroji Funnelytics vytvoříme reálnou komunikační mapu, která vám poslouží například k vytvoření či optimalizaci webu, nastavení marketingové a komunikační strategie či automatizaci v CRM systému.

Podívejte se na záznam přednášky z veletrhu Marketing Mix v Brně s názvem

"Praktické využití komunikační mapy při nastavení procesů v CRM".