Dotazník pro diplomovou práci

UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, obor Marketingová komunikace

Téma práce: "Využití segmentace a internetového marketingu při komunikaci se stávajícími klienty firem"

Prosím o vyplnění následného dotazníku. Veškeré údaje budou použity pouze pro účel vypracování a obhajoby diplomové práce.

Jméno a Příjmení (nutné z důvodu doložení unikátního vyplnění dotazníku)*
Obor působnosti vaší firmy (vyberte jednu z variant)*
Kraj, kde sídlí vaše firma*
Velikost firmy dle počtu zaměstnanců*
Počet stávajících zákazníků firmy*
Kolik procent z celkového času věnovaného komunikaci s potenciálními i stávajícími klienty věnujete komunikaci na stávající zákazníky?*
Máte rozděleny své stávající zákazníky do skupin (segmentů) dle určitých kritérií?*
Pokud máte rozděleny stávající zákazníky do skupin (segmentů), napište jaká jsou pro vás hlavní kritéria pro tato rozdělení ...
Používáte pro komunikaci na stávající zákazníky nástroje online marketingu? *
Pokud používáte pro komunikaci na stávající zákazníky nástroje online marketingu, uveďte jaké … (vyberte všechny možnosti, které používáte)
Používáte ještě další online nástroje pro komunikaci se stávajícími zákazníky? Napište jaké ...
• Pokud máte rozděleny stávající zákazníky do skupin (segmentů), komunikujete s nimi za pomoci online nástrojů odlišným způsobem podle toho, do jakého segmentu patří?
• Pokud komunikujete pomocí online nástrojů se skupinami (segmenty) svých stávajících zákazníků odlišně napište v čem konkrétně se komunikace liší ....
• Plánujete v brzké době přidat do své komunikace se stávajícími zákazníky nové online nástroje komunikace, které dosud nevyužíváte? Pokud ano, napište jaké ...
Kde si evidujete informace o komunikaci se stávajícími zákazníky? (vyberte všechny možnosti, které používáte)*
Používáte ještě další místa pro evidenci komunikace se stávajícími zákazníky? Napište jaká ...
Máte partnerský program pro vaše stávající zákazníky?*
Pokud máte partnerský program pro vaše stávající zákazníky, napište v čem spočívá, jaká má pravidla, výhody ....
Využíváte placené marketingové služby pro komunikaci se stávajícími klienty? *
Pokud využíváte placené marketingové služby pro komunikaci se stávajícími klienty, napište jaké ....